Előzmény

Manzah Skan Erionban született P.sz. 3645-ben a szegény negyedben. Családja nagyon sanyarú életet élt, szegényebbek voltak az átlagnál is. Skan volt a középső gyermek. Volt egy bátya és egy húga. Középső gyermek lévén közel sem kapta meg azt a figyelmet, amire szüksége lett volna és egy idő után, feleslegessé is vált. Szülei egy reggel elvitték sétálni és véletlenül ott felejtették egy rabszolga kereskedőnél 100 rézért cserébe. Ez nagyon sok pénznek számított és remélték, hogy sorsuk így jobbra fordul. Skant még aznap meg is vette egy gladiátoriskola vezetője. Nagy lehetőséget látott benne, amikor a rabszolgapiacon láncok fogságában, három őr is alig bírta lefogni, kettőt még meg is sebesített, pedig még csak 6 éves volt.

P.sz. 3675-re Skan már mindent elért az arénában, amit csak lehetett. Sikert sikerre halmozott és 30 évesen kivívta szabadságát és az iskola vezetőjének örök barátságát, akivel már ez idáig is jó volt a viszonya, hisz apja helyett, apja volt. P.sz. 3676-ban pótapja elhalálozott és fia, a gladiátor iskola jogos örököse, már nem kívánta többet ott látni. Ennek oka nyílván a féltékenység volt. Skan ekkor határozta el, hogy kalandozónak áll és eddig a küzdelmek során felhalmozott vagyonát, így kívánja tovább gyarapítani.

P.sz. 3682-ben hat éves kalandozása után, mely idő alatt számtalan élményben, megpróbáltatásban, csodában, és sok-sok küzdelemben volt része, végül visszatért Erionba, hogy végleg letelepedjen. A szórakozó negyed és a szegény negyed határán tudott birtokot venni. Még az évben feleségül is vett egy fiatal pultos lányt, akinek nagyon hamar fiúgyermeket nemzett, majd két év elteltével egy lánygyermeket. A kalandozások alatt összegyűjtött vagyon elég volt arra, hogy feleségének ne keljen tovább dolgoznia, csak a gyerekekkel foglalkozzon és a háztartással. Ő maga pedig kardforgatást oktatott egy színvonalas gladiátorképzőben. Mindkét gyermekét, igyekezett magas színvonalon képezni, iskolába járatni, hogy lehetőségük legyen a jobb életre.atsz... 


FONTOS! (A kalandozók közül, legalább egy, de akár többen is ismerhetik Manzah Skant. Akár az arénából, akár kalandozásaik során találkoztak, vagy családjuk révén van a kapcsolat. Mindig kedves, hősies és önfeláldozó ember volt, lehet nem egy alkalommal mentette meg a kalandozó, vagy társai életét!)


Bemesélés

Kedves Barátom!

Remélem, levelem időben elér hozzád és jó egészségben, valamint egy darabban talál.

Szeretnélek meghív Téged és jelenlegi csapatod Erionba, hisz oly sok most az öröm és ünnepelni való. Fiam Mare, most tölti be 18. életévét és nagy eséllyel politikai pályára lép. Lányomat Lille-t, pedig eljegyezte udvarlója. Mindkét esemény nagy öröm a családnak, és ezért hatalmas lakomát csapunk. Ha mindez nem lenne elég ok, a napokban készült el az aréna teljes renoválása, amit a negyed szintén lakomákkal és egy héten át tartó folyamatos ünnepléssel üdvözöl. Az ünneplés kezdete P.sz. 3700 Dreina terce - Esküvések hava 4. nap.

Remélem megtiszteltek minket jelenlétetekkel!

Barátod!

Manzah Skan!